Het veranderen van de Europese wetgeving is de kern van onze missie.

Lyophilisateur - Freezedryer - Lyophilisation

Vriesdrogen speelt onmiskenbaar een essentiële rol in onze collectieve zoektocht om onze kostbare planeet koolstofvrij te maken en te houden. Deze geavanceerde technologie biedt fascinerende mogelijkheden en heeft een reëel potentieel om onze koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verminderen.

Duurzaamheid en energiebesparing dankzij vriesdrogen

Vriesdrogen is een uitzonderlijke manier om de houdbaarheid van voedsel en medicijnen te verlengen. Door producten langer te bewaren, is er minder behoefte aan constante productie, wat op zijn beurt het gebruik van fossiele brandstoffen in het productieproces beperkt. Vriesdrogen vermindert indirect de uitstoot van broeikasgassen.

Voedselverspilling tegengaan door vriesdrogen

Bestrijding van voedselverspilling, een grote milieuplaag. Door voedsel langer houdbaar te maken, wordt de hoeveelheid voedsel die in de vuilnisbak belandt beperkt. Het is belangrijk om te weten dat voedselafval een enorme hoeveelheid methaan genereert wanneer het afbreekt, een broeikasgas dat veel krachtiger is dan kooldioxide.

Logistieke optimalisatie door vriesdrogen

Het verminderen van het gewicht en volume van producten betekent het terugdringen van transportkosten en koolstofemissies. Door gevriesdroogde producten te vervoeren in plaats van verse, wordt de totale koolstofvoetafdruk kleiner.

Lyofilisatie als milieuverantwoorde praktijk

Als de energie uit hernieuwbare bronnen komt, kan vriesdrogen worden beschouwd als een groen proces en zelfs als een belangrijke bondgenoot in onze strijd tegen klimaatverandering.

Lyofilisatie: een belangrijke innovatie voor ontkoling

Vriesdrogen is een echt technologisch hoogstandje dat enorme mogelijkheden biedt in onze strijd tegen de opwarming van de aarde. In ons streven naar een duurzamere toekomst is het essentieel om de bijdrage van vriesdrogen aan het koolstofvrij maken van onze planeet te erkennen en te waarderen.

Lyophilisateur - Freezedryer - Lyophilisation

Geconfronteerd met de ondraaglijke realiteit dat een groot percentage dierlijke eiwitten in hypermarkten elke dag wordt weggegooid voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken, stellen wij een revolutionaire oplossing voor. Dankzij een kant-en-klare vriesdroogoplossing in combinatie met blockchaintechnologie die een onberispelijke traceerbaarheid en tastbaar bewijs van de bespaarde koolstofkredieten garandeert, willen we deze verspilling drastisch verminderen. Met meerdere distributiekanalen en een industrie die al klaar is voor deze grote verandering, nodigen we je uit om samen met ons deze cruciale strijd tegen voedselverspilling aan te gaan.

Voedselafval is verantwoordelijk voor 10% van alle broeikasgasemissies, meer dan de vorige schatting van 8%. Dit is bijna twee keer zoveel als de jaarlijkse uitstoot van alle auto’s in de Verenigde Staten en Europa. “Voor de productie van voedsel zijn enorme hoeveelheden land, water en energie nodig, dus voedselverspilling heeft een aanzienlijke invloed op de klimaatverandering”, aldus het rapport.

Les Echos

 

Maak deel uit van de oplossing, niet van het probleem; sluit je vandaag nog bij ons aan.