LYO ROBOT HELPT BOEREN

Door innovatieve conserveringsmethoden te gebruiken, brengen we een revolutie teweeg in de manier waarop producten uit ontwikkelingslanden op de Europese markt worden gebracht. Dit initiatief verhoogt het inkomen van boeren aanzienlijk doordat ze toegang krijgen tot lucratievere markten, terwijl de milieu-impact van het transport en het bewaren van voedsel drastisch wordt verminderd. Door ons te richten op een geoptimaliseerde waardeketen helpen we producenten in deze regio’s om hun kwaliteitsproducten effectiever te verkopen in Europa, waardoor een eerlijkere economie en duurzame ontwikkeling worden bevorderd. Deze aanpak draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk, waardoor economische belangen op één lijn worden gebracht met ecologische vereisten.

Beschermheer of boer? Neem nu contact met ons op!

CONCRETE VOORBEELDEN VAN PRESTATIES

DE GHANATIJGERS

Ghanese tijgernoten worden op het platteland vooral gebruikt als veevoer, terwijl ze in Europa bekend zijn als ingrediënt in Chufa of Horchata...

INDIASE MANGO

Boeren in India ontvangen momenteel ongeveer 1.000 euro voor een ton Alphonso mango, waarbij de prijzen het hele jaar door aanzienlijk variëren...

SRI LANKAEA

Het is een heel andere, nieuwe en interessante benadering; hier draait het meer om praktisch nut dan om prijs. We werken samen met boeren in Sri Lanka die van oudsher thee verbouwen en nu theepoeder produceren.

TRADITIONELE THAISE SOEPEN

Dit zeer aantrekkelijke product houdt in dat een klant op het platteland ter plekke een verscheidenheid aan traditionele soepen maakt met lokale groenten, kruiden en andere ingrediënten.

ANDERE VOORBEELDEN

We hebben klanten in Ethiopië die koffie van hoge kwaliteit drogen, amandelmelk uit Californië, unieke vruchten uit het Amazonegebied die worden gedroogd in Brazilië, zeewier uit Zuid-Afrika, gemberextract en dadels uit Saoedi-Arabië, naast vele andere producten.

HOE DOEN WE DAT?

We doen dit door ons best verkopende model, de FD440, aan te bieden, aangepast voor wereldwijd gebruik. Hij beschikt over wereldwijde connectiviteit, een ononderbreekbare voeding (UPS) voor onstabiele elektriciteit en kan worden geproduceerd om te voldoen aan de elektrische normen van elk land. Hij kan werken in ruwe, stoffige of koude omgevingen en kan worden aangepast voor gebruik met stikstof voor citrusvruchten, met meer vermogen voor ontdooien, roestvrijstalen schalen en nog veel meer. Onze technici hebben toegang tot de machine voor diagnose en om je te helpen het perfecte recept voor je materialen te vinden.

WAT LEVEREN WIJ

Naast de machine bieden we advies over het droogproces, de verpakking, de verzending en de verkoop van je product aan eindgebruikers op platforms zoals Etsy, Amazon, Instagram en via Google in je eigen shop. Om dit te doen, geven we je een waardebon voor een consult van 50 uur met een marketingexpert in jouw regio op Upwork om je te helpen een vermelding te krijgen en te beginnen met verkopen. We bieden je ook een uitgebreide lijst met manieren om wereldwijd producten direct online te verkopen, inclusief informatie over productie, verpakking, vermelding, ontwerp, verzending en marketing.

OPROEP VOOR BEGUNSTIGERS

Beste mecenassen, wij nodigen u uit om deel te nemen aan een wereldwijd initiatief, zowel economisch als ecologisch, dat het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen in de landbouwsector wereldwijd. Door ons project te steunen, help je het dagelijks leven van veel boeren op Réunion, in het Caribisch gebied, Noord-Afrika, Benin, Guadeloupe en daarbuiten te verbeteren. Onze aanpak, gebaseerd op groene technologieën zoals vriesdrogen, is erop gericht het inkomen van lokale producenten te verhogen en tegelijkertijd de milieu-impact van het transport en de conservering van voedsel te minimaliseren. Jouw betrokkenheid bij ons zal helpen om duurzame landbouw te promoten, voedselverspilling te verminderen en een circulaire economie aan te moedigen die ten goede komt aan onze planeet en haar bewoners. Laten we deze visie samen omzetten in een tastbare realiteit, voor een groenere, meer welvarende toekomst.

ONS DOEL

Ons doel is om samen te werken met producenten en boeren om waarde toe te voegen aan uw product en uw materialen direct te verkopen aan consumenten over de hele wereld, uw winstgevendheid te verhogen, uw ondernemersgeest te stimuleren en natuurlijk machines te verkopen.

SOUCHETS DU GHANA

Les souchets du Ghana sont principalement utilisés dans les zones rurales comme aliment pour les animaux, tandis qu’en Europe, ils sont connus comme un ingrédient dans la Chufa ou l’Horchata. Nos clients broient et extraient le lait des souchets, en utilisant un mixeur simple pour la production. Après cela, le lait de souchet est séché dans notre machine. La poudre résultante est un moyen efficace et de haute qualité de produire du lait de souchet, se conservant pendant des années et facile à expédier.

Traditionnellement, les noix sont expédiées en Espagne, par exemple, où à partir de 1 kg de noix, environ 7 litres de boisson sont produits. Les restes des noix sont jetés, et une portion significative du produit fini est également gaspillée, car elle ne se conserve que 24 heures. Financièrement, l’agriculteur gagne 1 EUR par kg de noix, tandis que les clients paient entre 25 et 120 EUR pour 7 litres d’Horchata fraîche en Europe.

Lorsqu’elle est produite au Ghana, la situation change de manière significative. Le prix de la poudre, si séchée traditionnellement, est d’environ 20 EUR, et jusqu’à 70 EUR si lyophilisée. Le coût du matériel reste à 1 EUR, mais maintenant, environ 90% du matériel peut encore être utilisé comme fertilisant ou aliment pour animaux. Le coût de la lyophilisation de 1 kg de matériel est d’environ 1 EUR supplémentaire. Les agriculteurs pourraient vendre aux grossistes ou directement aux clients via Etsy, Instagram, etc., expédiant directement et augmentant potentiellement leurs revenus jusqu’à 2500% par rapport à la vente directe des noix.

MANGUE D'INDE

Actuellement, les agriculteurs en Inde reçoivent environ 1000 EUR pour une tonne de mangue Alphonso, avec des prix variant considérablement tout au long de l’année. Les producteurs européens paient environ 4500 EUR par tonne de mangue en Europe. 


Après avoir retiré la peau et le noyau, le producteur se retrouve avec environ 700 kg de matière pour la lyophilisation. Les coûts énergétiques pour le processus de lyophilisation (FD) sont d’environ 250 EUR, auxquels s’ajoutent 250 EUR pour la main-d’œuvre. Après lyophilisation, ils obtiennent environ 80 kg de matière FD à un coût de production de 62,5 EUR/kg. Cette matière, si elle est de bonne qualité, peut être vendue environ 75 à 140 EUR/kg.


En lyophilisant la matière en Inde, l’agriculteur fait face à des coûts énergétiques similaires mais à des coûts de main-d’œuvre beaucoup plus bas, environ 20 EUR. Les coûts des matières s’élèvent à 1000 EUR, résultant en un coût de 15,5 EUR par kg. Ils peuvent ensuite commercialiser leur produit directement au consommateur final, gagnant en flexibilité en vendant aux grossistes locaux lorsque les prix sont élevés et en lyophilisant lorsque les prix locaux sont bas. 


En moyenne, ils pourraient réaliser environ 500 % de plus.

TEA FROM SRI LANKA

L’adoption de la lyophilisation par les producteurs de thé au Sri Lanka représente une révolution, transformant la production traditionnelle de thé en feuilles en une opportunité d’innovation avec la poudre de thé. Ce processus préserve les qualités essentielles du thé, telles que l’arôme et la saveur, grâce à la sublimation, offrant un produit sec qui se réhydrate rapidement et maintient la qualité du thé frais.

La lyophilisation ouvre de nouveaux marchés pour le thé lyophilisé, utilisable dans divers produits alimentaires et boissons, augmentant ainsi la durabilité et réduisant les coûts logistiques grâce à une meilleure conservation et facilité de transport. Cette méthode distingue les producteurs sur le marché global, ciblant les consommateurs à la recherche d’une expérience de thé de qualité supérieure et pratique.

En somme, la lyophilisation n’est pas juste une technique de conservation; c’est une stratégie permettant aux producteurs de thé de Sri Lanka de valoriser leur héritage tout en explorant des avenues commerciales innovantes, améliorant ainsi leur compétitivité sur le marché international.

SOUPES TRADITIONNELLES DE THAÏLANDE

Ce produit très attrayant concerne un client rural qui produit sur place une variété de soupes traditionnelles, en utilisant des légumes, des épices et d’autres ingrédients locaux. La soupe est cuisinée avec relativement peu de graisse (seulement environ 5 %), puis réduite en un bouillon épais et lyophilisée. 

 

Le produit est vendu à un prix premium et est déjà emballé sur place en portions individuelles pour un repas. Les nouilles sont ajoutées dans le pays de destination, où elles sont également emballées et marquées par les revendeurs. Cette entreprise familiale sèche 50 kg de bouillon/24h, résultant en environ 10kg de poudre de soupe, qui est ensuite emballée en 500 sachets de 20g, vendant chacun à environ 40 centimes. 

Cela résulte en un chiffre d’affaires d’environ 5000 EUR/mois pour des coûts avoisinant les 2500 EUR, incluant le financement du lyophilisateur FD440.

GANA PIKE

Ghanese tijgernoten worden op het platteland vooral gebruikt als veevoer, terwijl ze in Europa bekend zijn als ingrediënt van Chufa of Horchata. Onze klanten malen en extraheren de melk uit de stronken en gebruiken een eenvoudige mixer voor de productie. De tijgernotenmelk wordt vervolgens gedroogd in onze machine. Het resulterende poeder is een effectieve, hoogwaardige manier om Tijgernotenmelk te produceren, die jarenlang houdbaar en gemakkelijk te verzenden is.

Traditioneel worden de noten bijvoorbeeld naar Spanje verscheept, waar ongeveer 7 liter drank wordt geproduceerd uit 1 kg noten. Restjes noten worden weggegooid en een aanzienlijk deel van het eindproduct wordt ook verspild, omdat het maar 24 uur houdbaar is. Financieel gezien verdient de boer 1 euro per kg walnoten, terwijl klanten in Europa tussen de 25 en 120 euro betalen voor 7 liter verse Horchata.

Als het in Ghana wordt geproduceerd, verandert de situatie aanzienlijk. De prijs van het poeder, indien traditioneel gedroogd, is ongeveer 20 euro, en tot 70 euro indien gevriesdroogd. De kostprijs van het materiaal blijft 1 euro, maar nu kan ongeveer 90% van het materiaal nog worden gebruikt als meststof of diervoeder. Het vriesdrogen van 1 kg materiaal kost ongeveer 1 EUR extra. Boeren zouden kunnen verkopen aan groothandelaars of rechtstreeks aan klanten via Etsy, Instagram, enz., waarbij ze rechtstreeks verzenden en hun inkomen mogelijk met 2500% kunnen verhogen in vergelijking met het rechtstreeks verkopen van noten.

INDIASE MANGO

Boeren in India ontvangen momenteel ongeveer 1.000 euro voor een ton Alphonso mango, waarbij de prijzen gedurende het jaar aanzienlijk variëren. Europese producenten betalen in Europa ongeveer 4.500 euro per ton mango. 


Na het verwijderen van de schil en het klokhuis houdt de producent ongeveer 700 kg materiaal over om te vriesdrogen. De energiekosten voor het vriesdroogproces (FD) bedragen ongeveer 250 euro, plus 250 euro voor arbeid. Na het vriesdrogen verkrijgen ze ongeveer 80 kg FD-materiaal tegen productiekosten van 62,5 euro/kg. Dit materiaal kan, als het van goede kwaliteit is, verkocht worden voor ongeveer 75 tot 140 EUR/kg.


Door het materiaal in India te vriesdrogen heeft de boer te maken met vergelijkbare energiekosten maar veel lagere arbeidskosten, ongeveer 20 euro. De materiaalkosten bedragen EUR 1.000, wat resulteert in een kostprijs van EUR 15,5 per kg. Ze kunnen hun product dan rechtstreeks aan de eindconsument verkopen en winnen aan flexibiliteit door aan lokale groothandelaars te verkopen als de prijzen hoog zijn en door te vriesdrogen als de lokale prijzen laag zijn. 


Gemiddeld zouden ze ongeveer 500% meer kunnen bereiken.

THEE UIT SRI LANKA

De toepassing van vriesdrogen door theeproducenten in Sri Lanka betekent een revolutie en verandert de traditionele productie van losse thee in een kans voor innovatie met theepoeder. Dit proces behoudt de essentiële eigenschappen van thee, zoals aroma en smaak, door sublimatie, wat resulteert in een droog product dat snel rehydrateert en de kwaliteit van verse thee behoudt.

Vriesdrogen opent nieuwe markten voor gevriesdroogde thee, die kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan voedingsmiddelen en dranken, de duurzaamheid verhoogt en de logistieke kosten verlaagt dankzij een betere conservering en transportgemak. Deze methode onderscheidt producenten op de wereldmarkt en richt zich op consumenten die op zoek zijn naar een gemakkelijke thee-ervaring van hoge kwaliteit.

Kortom, vriesdrogen is niet alleen een conserveringstechniek; het is een strategie die Srilankaanse theeproducenten in staat stelt om hun erfgoed te vergroten en tegelijkertijd innovatieve commerciële mogelijkheden te verkennen, waardoor ze hun concurrentiepositie op de internationale markt kunnen verbeteren.

TRADITIONELE THAISE SOEPEN

Dit zeer aantrekkelijke product is voor een plattelandsklant die ter plekke een verscheidenheid aan traditionele soepen maakt met lokale groenten, kruiden en andere ingrediënten. De soep wordt gekookt met relatief weinig vet (slechts ongeveer 5%), dan gereduceerd tot een dikke bouillon en gevriesdroogd.

Het product wordt verkocht tegen een hogere prijs en is ter plekke al verpakt in individuele porties voor een maaltijd. De noedels worden toegevoegd in het land van bestemming, waar ze ook worden verpakt en gemarkeerd door de retailers. Dit familiebedrijf droogt 50 kg bouillon per 24 uur, wat resulteert in ongeveer 10 kg soeppoeder, dat vervolgens wordt verpakt in 500 zakjes van 20 gram die elk voor ongeveer 40 cent worden verkocht.

Dit resulteert in een omzet van ongeveer EUR 5.000/maand voor kosten van ongeveer EUR 2.500, inclusief de financiering van de FD440 vriesdroger.

Chat openen
Advies nodig?
Hallo,
Ik kan je helpen?